Padá déšť  UZDRAVENÍ

KAŽDÝ MŮŽE BÝT UZDRAVEN Z JAKÉKOLIV NEMOCI

První pravda

RANAMI JEŽÍŠE

On sám na vlastním těle vynesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a žili pro spravedlnost. Jeho ranami jste byli uzdraveni. 1Pet 2,24

Druhá pravda

BOŽÍM SLOVEM

Když nastal večer, přinesli mu mnoha posedlých démony. On slovem vyhnal duchy a uzdravil všechny trpící.   Mat 8,16

Třetí pravda

MOCÍ SV.DUCHA

Víte o Ježíši z Nazareta, jak ho Bůh pomazal Duchem svatým a mocí, takže chodil, dobře dělal a léčil všech ďáblem utlačovaných, protože Bůh byl s ním. Sk 10,38

Čtvrtá pravda

VYZNÁNÍM HŘÍCHŮ

Vyznávejte si tedy navzájem hříchy a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Jak 5,16